Contractació persones joves (EMPUJU-2019)

Imprimeix

La Mancomunitat de la Valldigna gràcies a l'ajuda concedida per import de 147.982,32 € dins del Programa d'incentius a la contractació de persones joves per les entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, ha contractat a 8 treballadors per a 12 mesos:

- Grau en Fisioterapeuta (1)

- Grau en Belles arts (1)

- Tècnic Superior en Animació Sociocultural (1)

- Tècnic superior en Administració i finances (2)

- Tècnic en Treballs forestals i de conservació del medi natural (3)

CARTELL EMPUJU-2019